โมเดลกระดาษสาวเนโกะ – Neko Girl Paper Model

neko-girl-paper-craft-model

โมเดลกระดาษสาวเนโกะ – Neko Girl Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Neko Girl Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 + = seven