โมเดลกระดาษ Nagisa Momoe Paper Model

โมเดลกระดาษ-momoe_nagisa_papercraft

โมเดลกระดาษ Madoka Magica – Nagisa Momoe Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Nagisa Momoe Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

Author – kujira

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six + = 8