โมเดลกระดาษ N.E.R.O-01 PAPER MODEL

paper-model-nero-01

โมเดลกระดาษ N.E.R.O-01 PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – NERO-01 PAPERCRAFT , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − = four