โมเดลกระดาษ Morrigan Aensland

capcom-morrigan-papercraft

โมเดลกระดาษ Morrigan Aensland
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Morrigan Aensland[モリガン・アーンスランド) – video game character from the Darkstalkers series of fighting games by Capcom is a succubus and a powerful princess of the demon realm Makai, who is very vain and lives for little more than the excitement of battle, but slowly takes up more of her royal responsibilities seriously despite her obsessive fascination of the human world.

Morrigan was introduced in 1994’s Darkstalkers: The Night Warriors and has since appeared in every game in the series and in various related media, as well as in multiple video games outside the Darkstalkers game series. She is the central character of the extended Darkstalkers franchise and is widely perceived as one of the most iconic Capcom characters as well as one of the most popular female characters in video gaming.


Template Download : Morrigan Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five − = 0