โมเดลกระดาษ Monster Inc Paper Model : Sully and Mike

monster_inc-mike-sully-papercraft

โมเดลกระดาษ Monster Inc Paper Model : Sully and Mike
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Sully & Mike Papercraft  ,  [Link]

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Monster Inc Paper Model : Sully and Mike

Leave a Reply


− two = 0