โมเดลกระดาษน้องเหมียว Moneko Papercraft

moneko-papercrft

โมเดลกระดาษน้องเหมียว Moneko Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Moneko Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

design : たご

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − seven =