โมเดลกระดาษขนมโมจิ | Kitty Moji Papercraft Model

โมเดลกระดาษขนมโมจิ-moji-papercraft

โมเดลกระดาษขนมโมจิ Kitty Moji Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5 A4 (5 unit)
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Kitty Moji Set Papercraft Template – [download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + seven =