โมเดลกระดาษ รถ Mini Cooper Monte Carlo Rally 1967 Papercraft

mini_cooper_s_monte_carlo_rarely-papercraft

โมเดลกระดาษ รถ Mini Cooper Monte Carlo Rally 1967 Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – Mini Cooper S Monte Carlo Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − 4 =