โมเดลกระดาษ Mimic Monster – Papercraft

mimic-monster-papercraft

โมเดลกระดาษ Mimic Monster Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Mimic Monster Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

by Paperwork

Share Button

Related Post

Leave a Reply


1 + = eight