โมเดลกระดาษ Mike Wazowski – Monster Inc. Papercraft

โมเดลกระดาษ-monster-inc-papercraft

โมเดลกระดาษ monster inc. university papercraft by kertascraft.com

โมเดลกระดาษ Mike Wazowski จาก Monster Inc. University คู่หูของ Sulley นักล่าเสียงกรี๊ดของเด็กๆเพื่อเอามาใช้เป็นพลังงานทดแทน ช่วยลดโลกร้อน
โมเดลกระดาษ-monster-inc-university-papercraft


Monster Inc. Mike Wazowski Papercraft Download ดาวน์โหลด
PASSWORD :  kertascraft.com

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − = 1