โมเดลกระดาษเกมส์ Mighty No.9 Papercraft : Call

call and mighty no.9-papercraft

โมเดลกระดาษเกมส์ Mighty No.9 Papercraft : Call
โมเดลกระดาษ
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Mighty No.9 – Call Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− two = 5