โมเดลกระดาษรถ MAZDA 787B 20th Paper Model

mazda-787b-paper-model

โมเดลกระดาษรถ MAZDA 787B 20th Paper Craft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – MAZDA 787B Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − 3 =