โมเดลกระดาษ Mass Effect 3 M-12 Papercraft

mass-effect-m12-papercraftโมเดลกระดาษ
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 12 A4
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

mass effect 3 m-12 papercraft template – [ download ]
pepakura viewer for .pdo file – [ download ]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ three = 6