โมเดลกระดาษซุปเปอร์ฮีโร่ Ant Man (Bust) Paper Craft

Ant-Man-Bust-Papercraft

โมเดลกระดาษซุปเปอร์ฮีโร่  Ant Man Bust Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

ดร.เฮนรี่ แฮงค์ พิม เป็นนักวิทยาศาสตร์อัฉริยะด้านเคมีวิทยาที่สามารถสร้างเครื่องควบคุมโมเลกุลให้สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตอื่นมีขนาดเล็กลงได้ จนเขาได้ใช้มันกับตัวเขาเอง ซึ่งในการย่อส่วนตอนแรกก็ทำให้เขาเกือบตายแล้วเพราะไปติดอยู่รังแมลงจนต้องวิ่งหนีหน้าตั้ง (ถ้าหนีออกมาไม่ทันคงเป็นอาหารมดไปแล้ว) ทำให้เขาคิดสร้างชุดที่ติดตั้งเครื่องลดมวลสารนี้และหมวกที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับพวกแมลง ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของมาร์เวลที่เรียกตนเองว่า “แอนท์-แมน”


Template Download : Ant Man Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + = twelve