โมเดลกระดาษเกมส์มาริโอ้ Boomerang Mario Paper Model

Boomerang -Mario-papercraft

โมเดลกระดาษเกมส์มาริโอ้ Boomerang Mario Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Boomerang Mario Papercraft

 

 

 

Author – Sabi69

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine − = 3