โมเดลกระดาษ เมเปิลสโตรี่ Maple Story – Horned Mushroom

โมเดลกระดาษ-Horned-Mushroom-MapleStory-Papercraft

โมเดลกระดาษ เมเปิลสโตรี่ Maple Story – Horned Mushroom
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Maple Story – Horned Mushroom Papercraft Template – [download]

 

 

paper model template by BotQA

 

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ เมเปิลสโตรี่ Maple Story – Horned Mushroom

Leave a Reply


four − 3 =