โมเดลกระดาษ Magic Girl – Chibi Tsukina Paper Model

โมเดลกระดาษ-magic-girl-tsukina

โมเดลกระดาษ Magic Girl – Chibi Tsukina Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

magicgirl-tsukina-part

Template Download – Chibi Tsukina Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Magic Girl – Chibi Tsukina Paper Model

Leave a Reply


5 − three =