โมเดลกระดาษรถถัง M4 Sherman Tank Paper Model

M4-Sherman-Tank-Papercraft

โมเดลกระดาษรถถัง M4 Sherman Tank Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : M4 Sherman Tank Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 + two =