โมเดลกระดาษ โลแกน วูฟเวอร์ลีน – Logan Wolverine Paper Model

โมเดลกระดาษ-wolverine-logan-papercraft

โมเดลกระดาษ โลแกน วูฟเวอร์ลีน – Logan Wolverine Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Logan Wolverine Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – Jeison PS

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − = five