โมเดลกระดาษ The Little MerMaid Papercraft – Ariel

โมเดลกระดาษ-little_mermaid-papercraft

โมเดลกระดาษ The Little MerMaid Paper Model – Ariel
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

 

Princess Ariel is a mermaid who first appeared in Disney’s 1989 theatrical release, The Little Mermaid, as the main protagonist. She reprises her role as the protagonist in its prequel television series, and prequel The Little Mermaid: Ariel’s Beginning. Though she is the secondary character in The Little Mermaid II: Return to the Sea, while her daughter, Melody became the new primary character.

About the Model:
Height: 35cm
Width: 39.6cm
Depth: 25.8cm

Template Download – The Little Mermaid Papercraft , [mediafire]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

design – Sabi96

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five + 3 =