โมเดลกระดาษ แม่ครัวLittle Doll Princess With Snack Paper

little princess with snack papercraft

Chibi papercraft Nintendo 3DS Little Doll Princess With Snack
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Little Doll Princess With Snack Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − seven =