โมเดลกระดาษ รูปปั้นสิงโต Lion Guardian Paper Model

lion-guardian-papercraft

โมเดลกระดาษ รูปปั้นสิงโต Lion Guardian Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Lion Guardian Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Leave a Reply


four + 6 =