โมเดลกระดาษ สาวดวอร์ฟ Lineage 2 Dwarf Girl Papercraft

lineage2-dwarf-papercraft

โมเดลกระดาษสาวเผ่าดวอร์ฟ ในเกมส์ Lineage 2
Lineage 2 Dwarf Girl Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 9 A4
ขนาดโมเดลกระดาษ ( height ) : 23 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

สาวดวอร์ฟจากเกมส์ ลินเนจ2 เกมส์ที่หลายคนที่เกิดทันเคยติดกันงอมแงม ตัวนี้เป็นตัวละครหญิงเผ่าดวอร์ฟหรือเผ่าคนแคระมีความสามารถในการต่อสู้และสร้างไอเท็มต่างๆ

Dwarves were made from and worship the God of Earth Maphr. Their heartiness makes them excel at crafting, resource gathering, and heavy combat. Their prowess allows them to take on multiple enemies at once.

Lineage 2 Dwarf Girl Papercraft Model Template : [download]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + = 10