โมเดลกระดาษ รถ Lego Box Set Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-lego-papercraft

โมเดลกระดาษชุดรถ Lego Truck Box Set Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

lego-truck-papercraft-template

Template Download – Lego Truck Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


one + = 7