โมเดลกระดาษหอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa,Italy PaperCraft

tower_of_pisa_papercraft

โมเดลกระดาษหอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa Paper Craft,Italy
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Tower of Pisa Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− four = 2