โมเดลกระดาษรถ SD Lancia Rally Car Papercraft

lancia-rally-car-papercraft

โมเดลกระดาษรถ SD Lancia Rally Car Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD Lancia Rally Car Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


one + 5 =