โมเดลกระดาษรถ LaFerrari aka F70 Papercraft

laferrari-paper-craft

โมเดลกระดาษรถ LaFerrari aka F70 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

This paper model LaFerrari hybrid sports car also known as F70 is created by SHINYA papercraft. LaFerrari is a limited production hybrid sports car built by Ferrari and the first mild hybrid providing the highest power output of any Ferrari whilst decreasing fuel consumption by 40 percent.

Template Download – LaFerrari Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − = 4