โมเดลกระดาษรถบัส Komyu bus Papercraft Download

โมเดลกระดาษรถ-komyu-bus-papercraft

โมเดลกระดาษรถบัส Komyu bus Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Komyu Bus Papercraft , [mediafire]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 5 = ten