โมเดลกระดาษ Kick Buttowski Paper Model

kick-buttowski-papercraft

โมเดลกระดาษ Kick Buttowski Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Kick Buttowski Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – X3d

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + 3 =