Keroppi Paper Craft Model

keroppi-paper-craft-model

โมเดลกระดาษ Keroppi Paper Craft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Keroppi Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + = 14