โมเดลกระดาษ Anime Paper Model: Kemono Friends – Fennec

kemono-friends-fennec-papercraft

โมเดลกระดาษ Anime Paper Model: Kemono Friends – Fennec
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : Medium


ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Kemono Friends (Japanese: けものフレンズ Hepburn: Kemono Furenzu) is a Japanese media franchise created by manga artist Mine Yoshizaki. The project first produced a mobile game developed by Nexon, which ran between March 2015 and December 2016. A manga by Furai was serialized in Kadokawa’s Monthly Shōnen Ace between May 2015 and March 2017, and an anime television series produced by Yaoyorozu aired between January and March 2017. A second game project and a second anime season have been greenlit for production.

 

DOWNLOAD : Fennec PaperCraft , [LINK]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − three =