โมเดลกระดาษรถจี๊บทหาร Jeep Willy 1944 Papercraft

โมเดลกระดาษรถจี๊บ-jeep-1994-papercraft

 

โมเดลกระดาษรถจี๊บทหาร Jeep Willy 1944 Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Jeep Willy 1944 Papercraft Template – [download]

 

 

 

papercraft template by papermau

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − = four