บ้านตุ๊กตา สไตล์ญี่ปุ่น Japanese Doll House Paper Toy

บ้านตู๊กตา-japanese-doll-house-papercraft

บ้านตุ๊กตา สไตล์ญี่ปุ่น Japanese Doll House Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 20
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Japanese Doll House Papercraft , [mediafire]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


two − = 1