โมเดลกระดาษร้านจักรยาน – Japanese Bicycle Shop Paper Model

japanese-bicycle-shop-paper-model

โมเดลกระดาษร้านจักรยาน – Japanese Bicycle Shop Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Japanese Bicycle Shop Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ three = 9