โมเดลกระดาษ รถพยาบาล – Japanese Ambulance Papercraft

ambulance-papercraft

โมเดลกระดาษ รถพยาบาล – Japanese Ambulance Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Ambulance Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


2 + = three