โมเดลกระดาษรถยนต์ JAGUAR E-TYPE PAPERCRAFT

โมเดลกระดาษรถ-jaguar-etype_papercraft

โมเดลกระดาษรถยนต์ JAGUAR E-TYPE PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 15
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

“Jaguar E-type” is one of the most well-known models produced by British sports car maker Jaguar, founded in 1922. This model was highly regarded at the Geneva International Motor Show in March 1961 for its low-set, streamlined appearance and state-of-the-art mechanics. Series 1, which first went on the market in 1961, sported an inline six-cylinder, 3.8 liter DOHC engine. In 1964, this was upgraded to a 4.2 liter.

Template Download – Jaguar E-Type Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− four = 4