โมเดลกระดาษ Jack Skellington Papercraft Download

jack-nightmare-befor-chrismas-papercraft

โมเดลกระดาษ แจ๊ค Jack Skellington
Nightmare Before Christmas Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download - Jack Skellington Papercraft

Share Button

Leave a Reply


+ 4 = six