โมเดลกระดาษ Jack Skellington Papercraft Download

jack-nightmare-befor-chrismas-papercraft

โมเดลกระดาษ แจ๊ค Jack Skellington
Nightmare Before Christmas Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Jack Skellington Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


2 + = ten