โมเดลกระดาษรถ ISUZU ELF REWARD 6TH PAPERCRAFT

ISUZU ELF REWARD 6TH-papercraft

โมเดลกระดาษรถ ISUZU ELF REWARD 6TH PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Isuzu Elf (/ɛlf/ (いすゞ・エルフ/Isuzu Erufu) is a medium duty truck produced by Isuzu since 1959. Outside Japan it is known as N-series. The range was originally mainly available in Japan and other Asian countries. Australia was another important market for the Elf and N-Series – to the extent that it was manufactured there from the 1970s using many local components. Since the early 1980s, it has also been sold and built in the United States (under the Chevrolet and GMC brand as a W-Series), and also as the Isuzu N-series. North America only receives the wide-bodied version.

Template Download – ISUZU ELF REWARD 6TH PAPERCRAFT

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + 9 =