โมเดลกระดาษ Ironman Mark38 “IGOR” Papercraft

โมเดงกระดาษ-ironman-MARK 38 IGOR_papercraft

โมเดลกระดาษ Ironman Mark38 “IGOR” Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download - Ironman Mark38 “IGOR” Papercraft

 

 

 

design by rgatt

Share Button

Leave a Reply


− six = 1