โมเดลกระดาษ Ironman Mark38 “IGOR” Papercraft

โมเดงกระดาษ-ironman-MARK 38 IGOR_papercraft

โมเดลกระดาษ Ironman Mark38 “IGOR” Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Ironman Mark38 “IGOR” Papercraft

 

 

 

design by rgatt

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + one =