โมเดลกระดาษ ตั๊กแตน | Mantis Paper Model

mantis-paper-craft

โมเดลกระดาษ  ตั๊กแตน | Mantis Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Mantis Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine + = 10