โมเดลกระดาษ ไฮเปอร์บอย HyperBoy Paper Model

โมเดลกระดาษ-hyperboy-papercraft

โมเดลกระดาษ HyperBoy Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – HyperBoy Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – X3d

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine − 5 =