โมเดลกระดาษ หัวกระโหลกมนุษย์ Human Skull Papercraft Download

human-skull-papercraft

โมเดลกระดาษ หัวกระโหลกมนุษย์ Human Skull Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Human Skull Papercraft

 

 

Author – Ray O’Bannon

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + = 13