โมเดลกระดาษ Hot Violet Paper Model

hotviolet-papercraft

โมเดลกระดาษ Hot Violet Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

In keeping with the popular trend of the times, this machine is designed with a “classic car” feel to it. It’s Equipped with two side engines with jet intakes known as “onion nozzles” because of their unique design. The engine type itself is unknown, and the designer of this machine is a secret as well. Megan dodges inquires into the origin of the machine by that it was a gift from a fan. The overall balance of the machine is good. It’s a machine that calls for a lot of Blast-Turn practice


Template Download : Hot Violet Papercraft , [Link]

 

by Dil

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ two = 10