โมเดลกระดาษรถถัง Heavy tank – KV-2

Heavy tank - KV-2 - papercraft

ดาวน์วโหลดฟรี โมเดลกระดาษรถถัง Heavy tank – KV-2
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

KV-2 is a heavy tank that has been developed in the Soviet Union during the Second World War. The car was developed as a fire support tanks for the position breakthrough, it was equipped with a large rotating turret equipped with a 152mm howitzer M-10 to the body of the KV-1.
KV-1 was the inheritance of low reliability and the rate of fire of slow large tanks of drawbacks, such as, but was active in the Winter War and the German-Soviet war in the thick armor and strong firepower.


Template Download : Heavy Tank KV-2 , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine − 7 =