โมเดลกระดาษ Mini Haunted House Paper Craft

mini-huanted-house-paper-craft

โมเดลกระดาษ Mini Haunted House Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Haunted House Papercraft  , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 2 = two