โมเดลกระดาษการ์ตูน Happy Tree Friends : Giggles Paper Model

happy-tree-friends-giggles-papercraft

โมเดลกระดาษการ์ตูน Happy Tree Friends : Giggles Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Giggles Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

Design by Joko Mulyanto

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three + 2 =