โมเดลกระดาษ Halloween Teddy Bear – Paper Model

halloween-teddy-bear-papercraft

โมเดลกระดาษ Halloween Teddy Bear – Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download :  [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five − = 2