โมเดลกระดาษ หัวฟักทอง Halloween Pumpkin Papercraft

โมเดลกระดาษ-halloween-pumpkin-papercraft

โมเดลกระดาษ หัวฟักทอง Halloween Pumpkin Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Halloween Pumpkin Papercraft

 

 

Picture by DeusX

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ หัวฟักทอง Halloween Pumpkin Papercraft

Leave a Reply


+ five = 8