โมเดลกระดาษเทศกาล Halloween Night – Paper Craft

halloween-night-paper-craft

โมเดลกระดาษเทศกาล Halloween Night – Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download :  [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + = 6