โมเดลกระดาษ ฮาโลวีน : Jack Halloween Pumkin Papercraft

jack-halloween-paper-craft

โมเดลกระดาษ ฮาโลวีน : Jack Halloween Pumkin Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : Easyความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Download: Charizard Pikachu PaperCraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Leave a Reply


− four = 2